Пн-Пт: 9:00-18:00 / Сб-Нд: вихідні

Розробка системи обліку

На підставі діагностики руху товарних та грошових потоків, стану підприємства досвідчені фахівці Тер Аудит допоможуть організувати бухгалтерський облік на Вашому підприємстві та методично його забезпечити.

Розробка системи обліку включає надання таких послуг, як:

 • розробка та впровадження облікової політики підприємства, що направлена на раціональну побудову бухгалтерського обліку, фінансової звітності та формування розрахунків для оподаткування відповідно до специфіки діяльності Вашого підприємства;
 • організація схеми документообігу і оформлення первинної документації, що гарантує інформаційну безпеку підприємства;
 • складання робочого плану рахунків – синтетичного, субрахунків та рахунків аналітичного обліку, які забезпечуватимуть логічне відображення господарських операцій в умовах автоматизації бухгалтерського обліку та податкових розрахунків;
 • ведення кадрової політики підприємства і розробка внутрішньої нормативно-розпорядчої документації (складання штатного розкладу, наказів тощо);
 • консультування під час співпраці та в подальшому процесі діяльності компанії.

Підготовка фінансової та податкової звітності

Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Метою складання фінансової звітності е надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. Інформація, яка надається у фінансових звітах, має бути дохідливою, розрахованою на однозначне тлумачення її користувачами, містити лише достовірну доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу об’єктивно оцінити події.

Податкова звітність подається податковим органам для розрахунку і контролю сплати податків. Окремо складається звітність про використання коштів на соціальні заходи. Платежі у соціальні фонди для підприємства подібні до податків, тому звітність до соціальних фондів часто ототожнюють із податковою звітністю.

Команда Тер Аудит допоможе:

 • підготувати фінансові та податкові звітності,
 • перевірити та подати необхідні податкові документи та декларації в умовах змінного бізнес-середовища
 • Вибрати оптимальну систему оподаткування
 • Розробити та ефективно реалізувати систему податкового обліку
 • Розрахувати податкове навантаження
 • Провести контроль за своєчасністю подання податкової звітності
 • Допомогти у питаннях проходження перевірок органами нагляду

Ведення бухгалтерського обліку та податкових розрахунків

Висококваліфіковані та досвідчені фахівці фірми «Тер Аудит» забезпечать ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності та податкових розрахунків на Вашому підприємстві чи у підприємця.

У процесі надання такої послуги на основі експрес-аналізу руху товарних та грошових потоків, технологічних особливостей бізнесу, його розміру, структури активів та пасивів будуть запропоновані оптимальні методи оцінки запасів, розрахунку амортизації та система оподаткування для мінімізації податкових втрат.

Чому ми?

 • Індивідуальний підхід
 • Гарантія конфіденційності наданої інформації
 • Розподіл ризиків компанії
 • Можливість контролю за веденням бухгалтерії та податкових розрахунків підприємством як он-лайн, так і оф-лайн
 • Компетентність фахівців, досвідом роботи більше 5 років
 • Надійність компанії, що надає послуги з 1994 року
 • Комплексний підхід до виконання завдань, при залученні таких  фахівців, як сертифіковані бухгалтери, аудитори та юристи

Облік окремих операцій

Досить часто бухгалтери стикаються зі специфічними, нестандартними або незнайомими для них ситуаціями, які потребують термінового вирішення, а часу на пошук відповідей в різних джерелах немає.

Бухгалтери-експерти та аудитори нашої компанії допоможуть організувати та налагодити облік складних нетипових операцій на підприємстві та нададуть консультації по належному документуванню зазначених операцій. Ми гарантуємо відмінну якість наданих нами послуг та постійну консультаційну допомогу з питань бухгалтерського, податкового, управлінського обліку та юридичного права.

Підготовка бухгалтерських документів

Послуга підготовки бухгалтерських документів включає в себе:

 • розробку схем документообігу
 • створення облікової політики
 • розробку інструкцій з обліку окремих видів об’єктів
 • тощо

Організація управлінського обліку

Послуги з управлінського обліку – важлива складова управління підприємством, адже правильні бухгалтерські дані без належного їх аналізу не можуть дати зваженої оцінки бізнес-процесів, внутрішнього середовища та показати основні проблеми та ризики діяльності.

Тер Аудит пропонує послуги ведення, розробки, а також аналізу та консультування з приводу існуючого на підприємстві управлінського обліку. Mи не просто відображаємо дані, але й вивчаємо їх вплив на операційні стратегії бізнесу наших клієнтів, вживаючи при цьому індивідуальних підхід до кожної ситуації, допомагаємо вчасно виявити ймовірні ризики та зловживання та даємо поради щодо того, як уникнути при їх настання.

Для ефективного ведення управлінського обліку експерти нашої команди пропонують:

 • Ретельний аналіз діяльності підприємства для постановки, відновлення або удосконалення управлінського та фінансового обліку
 • Розробка та співставлення форм управлінської звітності
 • Розробка управлінського плану рахунків і різних видів аналітики
 • Розробка бізнес-процесу «бюджетування»
 • Визначення переліку показників ефективності діяльності
 • Розробка системи мотивації та оплати праці персоналу на базі KPI
 • Аналіз та розробка рекомендацій до методів калькулювання відповідно до потреб підприємства
 • Структурування облікових даних відповідно до потреб користувачів управлінської звітності
 • Перехід на автоматизовану систему управлінського обліку
 • Консультування в сфері управлінського обліку та звітності
 • Проведення навчання роботі з управлінською інформацією
 • тощо

Консультації з питань обліку, фінансової та податкової звітності

У сучасних умовах здійснення господарської діяльності, коли законодавство хаотично і безсистемно зазнає змін виникають труднощі для підприємств самотужки правильно розібратись у трактуванні тих чи інших норм законів навіть досвідченим спеціалістам.

Самостійно стежити за постійними змінами в законодавстві та водночас займатися розвитком свого бізнесу просто неможливо. А від того, наскільки Ви добре володієте всіма нюансами бухгалтерського обліку та податкового законодавства, наскільки ефективно вирішуєте податкові спори, залежить успіх вашої справи!

Тому щоб уникнути штрафів і не витрачати час на дослідження змін законодавства, краще довіритися досвідченим спеціалістам, які нададуть професійні консультації з бухгалтерського обліку й оподатковування, знайдуть відповіді на будь-які питання з податків та податкових спорів, формування та подання фінансової та податкової звітності. Тер Аудит існує на ринку більше 28 років та пропонує своїм клієнтам якісні та комплексні підходи до вирішення тих, чи інших ситуацій. Особливість наших послуг полягає у тому, що до вирішення кожного з питань долучаються спеціалісти широкого профілю, а саме сертифіковані бухгалтери, сертифіковані аудитори та професійні юристи. Консультації можуть проводитися як он-лайн, так і оф-лайн.

За детальнішою інформацією звертайтеся за номером 0352 432 323.

Методичні семінари

Методичний семінар є однією з форм кваліфікованого поширення методичних знань.

Під час проведення семінару проводиться аналіз різних актуальних нововведень, розглядаються як нові так і усталені аспекти практичної роботи бухгалтерів, висвітлюються різноманітні шляхи вдосконалення форм і методів застосування норм бухгалтерського та податкового законодавства. Здійснюється розгляд судової практики зі спірних питань, надаються практичні поради для їх вирішення.

Тер Аудит організовує та проведить різноманітні семінари та вебінари з питань бухгалтерського обліку та податкових розрахунків, змін у чинному законодавстві, які впливають на ведення бізнесу, застосування МСФЗ та інших актуальних питань.

З активними посиланнями на проведені зустрічі та актуальними новинами можна ознайомитися тут.

Форма зворотнього зв'язку

Напишіть нам і ми негайно перетелефонуємо

Контакти

вул. Старий ринок, 3, Тернопіль, Тернопільська область, 46002

Пн-Пт: 9:00-18:00 / Сб-Нд: вихідні