Пн-Пт: 9:00-18:00 / Сб-Нд: вихідні

Обов'язковий аудит

Обов’язковий аудит – підтвердження достовірності і повноти річної та консолідованої суб’єктів господарювання, які відповідно до законодавства зобов’язані оприлюднити або надати фінансову звітність користувачам фінансової звітності разом з аудиторським звітом. Проводиться виключно аудиторами або аудиторськими фірмами з метою надання достатнього рівня впевненості у тому, що звітність не містить суттєвих помилок і перекручень.

Хто зобов’язаний проходити обов’язковий аудит?

 • підприємства, що становлять суспільний інтерес;
 • публічні акціонерні товариства;
 • великі підприємства, які є емітентами цінних паперів;
 • великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів;
 • суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку;
 • підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення;
 • інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств;
 • середні підприємства
 • підприємства державного та комунального сектору економіки

Тер Аудит – аудиторська компанія  надає послуги обов’язкового аудиту з 1994 року, команда якої складається з 7 експертів, серед яких 3 сертифікованих аудитори. Ми проводимо незалежну експертну оцінку фінансового стану компанії, в результаті чого Ви отримаєте офіційний аудиторський висновок про достовірність фінансової звітності та відповідність її встановленим критеріям.

Ініціативний аудит

Ініціативний аудит – це різновиди перевірок (багатопредметний аудит), які проводяться за рішенням власників (акціонерів), інвесторів, керівника підприємства чи інших зацікавлених осіб уповноважених на замовлення проведення аудиту, та являється показником високої культури ведення бізнесу.

Зазвичай необхідність у проведенні ініціативного аудиту виникає:

 • при зміні власників підприємства, керівника та/або головного бухгалтера підприємства;
 • з метою оцінки роботи управлінського персоналу;
 • при формування облікової політики на підприємстві;
 • перед проведенням податкової перевірки чи перевірок інших державних органів;
 • при суттєвих змінах в законодавстві;
 • при оптимізації оподаткування;
 • з метою проведення аналізу фінансового стану підприємства;
 • при відкритті нових видів діяльності чи впровадження інвестиційних проектів або здійснення нових, складних, не типових господарських операцій;
 • з метою участі в тендерах;
 • при формуванні звітності іноземним засновникам (акціонерам) чи інвесторам;
 • з метою підвищення довіри партнерів та інвесторів тощо.

Тер Аудит – професійна команда аудиторів, що надають аудиторські послуги з 1994 року. Ми допоможемо Вам оперативно виявити і попередити помилки та недоліки, які можуть призвести до погіршення фінансово-господарського стану підприємства, а також:

 • проаналізуємо існуючий стан та потенціал розвитку підприємства
 • встановимо рівень кваліфікації управлінського персоналу та бухгалтерської служби
 • підкажемо, як обрати оптимальну облікову політику та систему оподаткування саме для Вас
 • дамо поради щодо того, як оперативно реагувати на законодавчі зміни та заздалегідь підготуватися до податкової перевірки
 • допоможемо налагодити зовнішньоекономічні, а також комунікативні зв’язки з партнерами по бізнесу, кредиторами, державними органами та інвесторами
 • ефективно оцінимо ризики інвестування
 • надамо керівництву ґрунтовний звіт щодо результатів ініціативного аудиту та обговоримо ефективні методи вирішення питань, які виникли у ході проведення перевірки.

Е-аудит

З 27 серпня 2021 року в Україні запроваджується електронний аудит (е-аудит), що являється новою формою документальної перевірки великих платників податків. Для успішного проведення перевірки суб’єктам господарювання необхідно обов’язково подати до контролюючого органу  у два робочих дні, наступних за днем отримання запиту стандартного аудиторського файлу (SAF-T UA).

За неподання, несвоєчасне подання, подання не в повному обсязі або з помилками SAF-T передбачає штрафні санкції у розмірі:

 • для великих платників податків – 100 мінімальних заробітних плат, встановленої з 1 січня звітного (податкового) року;
 • для інших платників податків – 10 мінімальних зарплат, встановленої з 1 січня звітного (податкового) року.

При чому, сплата фінансових санкцій (штрафів) не звільняє платника податків від обов’язку подання стандартного аудиторського файлу SAF-T.

Виникає багато запитань, серед яких, чи є спроможність управлінського та бухгалтерського програмного забезпечення платника сформувати SAF-T UA у форматі, який вимагається? Які підготовчі заходи необхідно здійснити щодо SAF-T та е-аудиту? Як уникнути штрафних санкцій?

Професійна команда Тер Аудит дасть відповідь на всі Ваші запитання та допоможе оперативно підготуватися до проведення е-аудиту, в результаті чого уникнути небажаних податкових санкцій.

Аудит податкових розрахунків та звітності

Тер Аудит надає високоякісні послуги з проведення незалежного аудиту, включаючи аудит фінансової звітності, у зв’язку з поданням річної фінансової звітності та фінансової звітності за періоди, підготовленої згідно з вимогами Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності, Українських Національних Стандартів бухгалтерського обліку.

Аудит незалежних фінансових звітів підвищує надійність та довіру до інформації, наданої компаніями інвесторам, кредиторам та іншим зацікавленим сторонам у відповідності до вимог законодавства. Тер Аудит гарантує незалежність та професійність у процесі виконання аудиту фінансової звітності, а також достовірності наданого аудиторського звіту, що відіграє важливу роль при податкових перевірках, або підтвердженні інформації інвесторами, кредиторами та іншими зацікавленими суб’єктами на ринку.

Інформаційний аудит

Інформаційний аудит полягає у неперервному, систематичному вивченні використання інформації, ресурсів і потоків даних. Він проводиться системно як щодо існуючих документів так й користувачів інформації з метою моніторингу рівня їх опрацювання для досягнення цілей Вашого підприємства.

Ефективність інформаційного аудиту в аудиторській фірмі «Тер Аудит» досягається за рахунок ретельної перевірки даних, що функціонують в інформаційному просторі підприємства на предмет їх доцільності створення та корисності використання. Він дає відповідь на запитання: хто створив інформацію, чи є вона доцільною та корисною, які витрати були понесені на її створення та чи існує безпека їх використання?

У процесі аудиту збирання, обробки, розподілу та зберігання інформації фахівці Тер Аудит встановлюють рівень інформаційних потреб підприємства, його структурних підрозділів та менеджменту. При цьому відзначається відповідність потреб поставленим цілям, міру їх задоволення, особливості застосування інформації для виконання поставлених завдань, вірогідність, автентичність та якість даних, надійність процесів обробки, створення та передачі інформації, а також співставність витрат на інформаційні потоки досягнутим результатам та якості управління. Дія інформаційного аудиту поширюється на аудит систем комунікацій, інформаційних систем та способів утворення інформації.

Слід зауважити, що проведення інформаційного аудиту є важливим процесом у діяльності фірми, адже витрати та збитки від неналежного функціонування інформаційних систем, як показує практика, є значно більшими від витрат на забезпечення якісного аудиту інформаційних потоків підприємства.

Аудит фінансового стану

На підставі методики розрахунків показників фінансового стану розробляються пропозиції щодо його покращення, збільшення ліквідності підприємства, а, відтак, уникнення негативних процесів у його фінансово-майновому стані.

Під час проведення аудиту фінансового стану фахівці Тер Аудит розраховують такі показники:

 • ліквідність (загальну, швидку, абсолютну),
 • маржинальність (валову, чисту),
 • дохідність капіталу і активів (ROA, ROE),
 • оборотність дебіторської, кредиторської заборгованостей та запасів,
 • грошовий потік (чистого операційного, інвестиційного та фінансового потоків),
 • відсоток покриття дивідендів.

Аудит окремих операцій

Зазначений вид аудиторської перевірки включає контроль окремих господарських операцій за ділянками обліку, структурними підрозділами чи відповідними центрами відповідальності на вимогу самого підприємства.

Ви можете звернутись до нас з будь-яким питанням стосовно аудиту окремих статей фінансової звітності та класів операцій. Спеціалісти Тер Аудит допоможуть, у разі необхідності, зорієнтуватися, які саме питання бухгалтерського, податкового обліку, чи які статті фінансової звітності, мають бути перевіреними в залежності від конкретної ситуації на підприємстві.

Аудиторські консультації

Турбує питання щодо бухгалтерського чи податкового обліку? Необхідна юридична підтримка або ж думка незалежного аудитора?

Тер Аудит – Ваш надійний партнер! Ми надаємо професійні консультації за тематичними напрямками суб’єкта господарської діяльності для вирішення конкретного питання (господарської ситуації) замовника у зручному для Вас форматі (он-лайн чи офлайн, письмово чи усно). В результаті аудиторської консультації Ви матимете можливість отримати підтвердження у вигляді письмової довідки, експертного висновку, акту, звіту про виконання комплексу послуг тощо.

Постійне абонентське обслуговування

Команда Тер Аудит гарантує якісне обслуговування клієнтів та пропонує комплекс послуг протягом визначеного терміну (наприклад, протягом року) задля підтримки надійності достовірної інформації фінансової звітності та ефективності діяльності компанії загалом, що включає:

 • консультування з бухгалтерського обліку та податкових розрахунків в он-лайн чи оф-лайн режимах;
 • забезпечення інформаційними, інструктивним та методичними матеріалами;
 • перевірку первинної документації та звітності і консультування по тематичних напрямках, що виникають в процесі діяльності.

Форма зворотнього зв'язку

Напишіть нам і ми негайно перетелефонуємо

Контакти

вул. Старий ринок, 3, Тернопіль, Тернопільська область, 46002

Пн-Пт: 9:00-18:00 / Сб-Нд: вихідні