Пн-Пт: 9:00-18:00 / Сб-Нд: вихідні

Впровадження системи внутрішнього аудиту

Внутрішній аудит повинен забезпечити менеджмент інформацією, що стосується питань ефективного управління підприємством, допомогти усім ланкам управління, а саме: забезпечити захист від помилок і зловживань, визначити зони ризику, можливість та інструменти для усунення недоліків, допомогти ідентифікувати слабкі місця, підсилити такі ділянки, відстежити у системах управління процедури та принципи, які було порушено.

Тер Аудит пропонує послуги впровадження системи внутрішнього аудиту аби досягти Вам прискорити процес досягнення стратегічних цілей, впроваджуючи зважений та систематичний підхід до оцінки та ефективності процесів управління ризиками, контролю та управління:

 • Консультування з питань забезпечення внутрішнього аудиту
 • Навчання персоналу внутрішнього аудиту
 • планування внутрішнього аудиту
 • Оцінка ризиків при проведенні внутрішнього аудиту компанії
 • Виконання річного плану
 • Проведення незалежних зовнішніх перевірок ефективності роботи внутрішнього аудиту
 • Формування звітності керівництву по системі внутрішнього контролю
 • тощо

Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю

Внутрішній аудит – функціональні засоби, за допомогою яких керівники підприємства чи структурного підрозділу набувають впевненості, що система фінансів бухгалтерського обліку, за які вони відповідають, функціонують у спосіб, що максимально скорочує ризик шахрайства, помилок або неефективності функціонування. Ефективна система внутрішнього аудиту знижує аудиторський ризик і зменшує обсяг аудиторської перевірки.

При оцінці ефективності системи внутрішнього контролю Тер Аудит здійснює ряд завдань, серед яких, розробка рекомендацій по вирішенню ряду завдань внутрішнього аудиту підприємства, контроль над реалізацією цілей внутрішнього аудиту, аналіз та оцінка ефективності, що дозволять підприємству краще зрозуміти свою ціль та сформувати власне ведення внутрішнього контролю в майбутньому.

Аутсорсинг та косорсинг

Важливість внутрішнього аудиту, передумовою чого є високі вимоги до корпоративного управління та ефективності управління ризиками, продовжує рости. Проте запровадження функцій внутрішнього аудиту на підприємстві вимагає значних затрат часу та фінансових ресурсів. У випадку, коли компанія бажає досягти позитивного результату при оптимальних витратах, вибір аутсорсингу чи косорсингу вважається найбільш ефективним методом для ведення внутрішнього контролю.

Аутсорсинг — передача підприємством частини її завдань або процесів управління та внутрішнього аудиту аудиторам.

Косорсинг це поділ функцій між відповідальними службами підприємства та аудиторської фірми, котру залучають на етапі побудови системи внутрішнього контролю, а також для вирішення окремих завдань у процесі функціонування системи внутрішнього контролю.

При впровадженні системи внутрішнього аудиту за системами аутсорсингу чи косорсингу команда Тер Аудит гарантує:

 • Високу якість проведення внутрішнього аудиту завдяки залученню висококваліфікованих фахівців
 • Повністю незалежну оцінку діяльності компанії
 • Гнучкість в питанні використання та залучення аудиторських ресурсів
 • Мінімізацію витрат на впровадження та розвиток внутрішнього аудиту, а також підготовку і навчання персоналу щодо його здійснення
 • Високий рівень контролю за проведенням оцінки діяльності підприємства
 • Ефективні методи процедури моніторингу
 • Гнучкість у визначенні вартості проведення аутсорсингу \ косорсингу внутрішнього аудиту підприємства, відповідно до рівня наявних ризиків та цілей його впровадження.

Оцінка ризиків

Ми чітко переконані, що правильне управління ризиками є невід’ємною складовою ефективності ведення бізнесу та підвищення його вартості.

Послуги з оцінки ризиків, що надає аудиторська фірма «Тер Аудит», являють собою процедури виявлення факторів ризиків , оцінку їх значимості на підприємстві та підготовку звітності, що включають в себе ряд рекомендацій щодо управління даними про ризики, зокрема:

 • Оцінка процесів та системи управління ризиками на підприємстві
 • Оцінка бізнес-ризиків, що виникають у підприємства
 • Виявлення внутрішніх і зовнішніх ризиків компанії та джерел їх виникнення
 • Оцінка ймовірності виникнення і важливості кожного ризику
 • Аналіз і розробка стратегій, політик, процедур та методик з управління всіма видами ризиків
 • Підготовка експертної звітності з ризиків і моніторингу
 • Консультування щодо впровадження систем управління ризиками
 • Розробка програм для оцінки ризиків та їх контролю

Форма зворотнього зв'язку

Напишіть нам і ми негайно перетелефонуємо

Контакти

вул. Старий ринок, 3, Тернопіль, Тернопільська область, 46002

Пн-Пт: 9:00-18:00 / Сб-Нд: вихідні